Opistotiedot

Tornion kansalaisopisto
Seminaarinkatu 14
95400 Tornio
puh. 040 770 5972
fax. (016) 430 939
kansalaisopisto(at)tornio.fi
Kotisivut, Facebook, Twitter @TorKansalaisop

VISIO
Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä lähellä ihmistä.

ARVOT
Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys, yhteistyökykyisyys, laatu, saavutettavuus, tuloksellisuus.

TOIMINTA-AJATUS
Tornion kansalaisopisto edistää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo.

Tasokas kielten, taito- ja taideaineiden, musiikin ja kansalaisvalmiuksien opetus sekä maksullinen palvelutoiminta tukee opiskelijoiden ammatillisia ja jatko-opintovalmiuksia sekä työllistymistä.


KANSALAISOPISTON TOIMINNASTA
Opistossa voivat opiskella kaikki monipuolisista opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksista kiinnostuneet, pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Tornion kansalaisopisto on Tornion kaupungin omistama oppilaitos, joka toimii Opetushallituksen ja Lapin aluehallintoviraston valvonnan alaisena.

Opetusta annetaan vuosittain liki 400 kurssilla ja luennolla useissa tasoryhmissä. Opetuksesta vastaavat kielten, käden taitojen, taiteen ja musiikin sekä kansalaisvalmiuksien yksiköt johtavien opettajiensa johdolla. Yleissivistävät, ammattitaitoja täydentävät sekä jatko-opintovalmiuksia antavat kurssit harrastuspainotteisten opintojen ohella muodostavat monipuolisen opetustarjottimen.

Vuonna 2015 opiston kursseille osallistui yht. 4205 opiskelijaa. Opetusta annettiin yhteensä 9565 tuntia, 392 kurssilla, 37 toimipisteessä. Kansalaisopiston kursseille osallistui 19 % koko kaupungin asukasmäärästä. Opetus tapahtuu sekä opistotalossa, Seminaarinkatu 14, että eri puolilla kuntaa.

Kaupunki saa opistotoimintaan valtionosuutta 57 % ns. laskennallisen tuntimääränsä ja tuntihinnan perusteella. Jäljelle jäävä osuus katetaan kurssimaksu- ja maksullisen palvelutoiminnan tuloilla sekä kaupunginvaltuuston hyväksymillä määrärahoilla. Kansalaisopiston kurssimaksut ovat suhteessa Lapin muiden kaupunkiopistojen maksuihin ja edullisia verrattuna mm. tuntimääriin.

Monipuolinen taideaineiden ja musiikin opetus vahvistaa myös kaupungin vetovoimaisuutta; esiintyjien kouluttajana, ohjelmien tuottajana, kulttuuritilaisuuksien järjestäjänä ja yhteistyötahoina. Opisto on keskeinen toimija mm. kaupungin/kulttuuriasiainkeskuksen Peräpohjolan markkinat -historiallisen elämystapahtuman toteutuksessa. Vuosittaiset Lasten ja nuorten teatteriesitykset,tanssinperusopetuksen/baletin näytökset, lukuisat kuvataidenäyttelyt ja konsertit muodostavat Tornion kulttuuripalvelujen keskeisen, eri-ikäisten kuntalaisten itse tuottaman osan, täten vahvistetaan oman asuinympäristön yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.


Esittelyvideo

Videon tehnyt Anna-Maria Alm 2012.

Mainokset