Kirjoittaja

kuva2
Tarja Hooli, KM
Tornion kansalaisopiston rehtori
Twitter @TarjaHooli
Facebook

Tarja Hooli työskenteli Tornion kansalaisopiston tietojenkäsittelyn tuntiopettajana v. 2005-2007. Vuodesta 2007 alkaen hän on toiminut opiston koulutussuunnittelijana ja vuodesta 2012 lähtien myös rehtorina. Hän suoritti aikoinaan kasvatustieteiden perusopinnot Tampereen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti Tornion kansalaisopistossa ja teki pro gradu -tutkielman Lapin yliopistoon tutkien siinä Tornion kansalaisopiston tuottamaa sivistyshyötyä ja sosiaalista pääomaa. Hän on ottanut näkyvästi kantaa OKM:n esittämien kansalaisopistojen määrärahojen leikkauksia vastaan. Siksi hänet on mediassa nimitetty ”valtakunnan opistokapinan johtajaksi”. Tarja Hooli tunnustautuu tiedonjanoiseksi ja ikuiseksi opiskelijaksi. Hän on hurahtanut myös matkusteluun ja kirjallisuuteen.

 

Mainokset