Kirjoittaja

kuva2
Tarja Hooli, KM
Tornion kansalaisopiston rehtori
Twitter @TarjaHooli
Facebook

Tarja Hooli työskenteli Tornion kansalaisopiston tietojenkäsittelyn tuntiopettajana v. 2005-2007. Vuodesta 2007 alkaen hän on toiminut opiston koulutussuunnittelijana ja sen ohella vuodesta 2012 lähtien myös vt. rehtorina. Hän suoritti aikoinaan kasvatustieteiden perusopinnot Tampereen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti Tornion kansalaisopistossa ja teki pro gradu -tutkielman Lapin yliopistoon tutkien siinä Tornion kansalaisopiston tuottamaa sivistyshyötyä ja sosiaalista pääomaa. Hän on ottanut näkyvästi kantaa OKM:n esittämien kansalaisopistojen määrärahojen leikkauksia vastaan. Siksi hänet on mediassa nimitetty ”valtakunnan opistokapinan johtajaksi”. Tarja Hooli tunnustautuu tiedonjanoiseksi ja ikuiseksi opiskelijaksi. Hän on hurahtanut myös matkusteluun ja kirjallisuuteen.

 

Mainokset