Kehittämishankkeita

Opetushallitus 61.960 euroa
Opetustoimen henkilöstökoulutus 2017-2018
”Meänmaan verkko-opisto II”
Meänmaan verkko-opisto on opetustoimen henkilöstökoulutushanke, jonka tavoitteena on antaa kansalaisopistojen opettajille valmiuksia omien verkkokurssien toteuttamiseen. Verkkoteknisten ja -pedagogisten taitojen lisäksi oppia saa myös oppiainekohtainen didaktiikka. Lisäksi opettajat tutustuvat mm. tablet-tietokoneiden, pilvipalveluiden ja sähköisten työpöytien hyödyntämiseen opetuksessa.
Hankkeessa ovat mukana myös Meän Opisto (Ylitornio, Pello) ja Kolarin kansalaisopisto.

Opetushallitus 45.000 euroa
Laatu- ja kehittämisavustus vuosille 2017-2018
”Suunnitelmista saavutuksiin”
1. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.
2. Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääntyminen.
3. Opistotoiminnan näkyvyyden tehostuminen.
Hankkeessa ovat mukana myös Meän Opisto (Ylitornio, Pello) ja Kivalo-opisto (Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo).

ESR 44.844 euroa
LOVO – Lappilaiset osallistavat verkko-oppimis-ratkaisut 2016-2018
Löytää Tornion kansalaisopistolle oppimisympäristö, joka parhaiten sopii opistomme eri-ikäisten opiskelijoiden taitoihin ja samalla tukee oppimistavoitteita.
Koulutushanke, joka antaa opiston opettajille valmiuksia kehittää opetustaan verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen ja osaavat opetuksessaan käyttää tvt-taitoja monipuolisesti. Hanketta koordinoi Lapin AMK ja siinä ovat lisäksi mukana myös Lapin yliopisto, ammattiopisto Lappia ja Lapin matkailuopisto.

Lapin aluehallintovirasto 18.000 euroa
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla 2017
”Vauhtia töppösiin II”
Liikunnan avulla maahanmuuttajat tutustuvat kantaväestöön sekä alueella tarjolla oleviin liikunnan harrastuspaikkoihin. Yhteiset tapaamiset (leirit, kerhot ym. kokoontumiset) tehdään tavalla, jossa poistetaan turhat jännitteet ja mahdollistetaan avoin vuorovaikutus maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden ja suvaitsevaisuuden kehittymisen varmistamiseksi. Tasavertaisuus ja inkluusion tukeminen ovat tekemisen a ja o.

Opetusministeriö 7.165 euroa
Lapin lastenkulttuuriverkosto Taikalamppu 2016
Taikalamppu on lastenkulttuurikeskusten valtakunnallinen verkosto. Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Ranua, Inari, Kemijärvi ja Saamelais-käräjät. Keskeinen tavoite Lapissa on rakentaa kattava lastenkulttuuripalvelujen verkosto.
Tornion lasten kulttuurikeskus -yhteishankkeen tavoitteita / kehittämisalueita ovat taiteen perusopetuksen, taidekasvatuksen menetelmien ja taideohjaajien täydennyskoulutuksen, esitys- ja näyttelytoiminnan sekä muiden tapahtumien kehittäminen. Tornio panostaa monitaiteiseen työpajatyöskentelyyn, uusien museo-pedagogisten toimintamallien kehittämiseen, lasten oman esitystoiminnan tukemiseen yhteistyössä koulu-, kulttuuritoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Opetushallitus 6.000 euroa
Opintoseteli 2016-2017
Avustuksen avulla on mahdollista jättää perimättä tai alentaa kurssimaksuja eläkeläisiltä, senioreilta, maahanmuuttajilta sekä niiltä kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista erityisesti halutaan edistää ja joiden koulutukseen hakeutumiselle opintomaksut ovat esimerkiksi vähävaraisuuden vuoksi olleet esteenä.

Lapin aluehallintovirasto 11.000 euroa
OSAAVA 7, 2016-2017
Tornion kansalaisopisto järjestää opettajille koulutusta erilaisten ja monenlaisten oppijoiden kohtaamiseen ja opettamiseen. Hanketta koordinoi Ylitornio.

Mainokset