Ajan tasalla -blogi – Tornion kansalaisopiston helmikuun kuulumisia

Kirjoitin tammikuun blogia sen verran vauhdikkaasti, että minulta unohtui siitä eräs merkittävä tapahtuma: opistomme kädentaitojen opettajamme Arja-Maija Kouri-Salmenkaita on toiminut Tornion kaupungin palveluksessa yli 30 vuotta ja sen kunniaksi järjestimme pienet juhlat. Juhlassa oli mukana Arja-Maijan pitkäaikaisia, entisiä ja nykyisiä, työkavereita. Tornion kaupunki muisti pitkään palvellutta työntekijäänsä kauniilla rintakorulla, jonka antoi kiitospuheen kera sivistystoimen talous- ja hallintopäällikkö Antti Lantto. Mukava ja arvokas tilaisuus, jonka Arja-Maija on varmasti ansainnut.

Jouduimme viime syksynä äkillisesti tilanteeseen, jolloin olimme ilman baletinopettajaa. Saimme kuitenkin suhteellisen nopeasti opettajatilanteen kuntoon kun entinen tanssinopiskelijamme ja Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksesta noin vuosi sitten valmistunut Anniina Ukkonen tuli avuksemme ja otti baletinopetuksen haltuunsa. Helmikuusta alkaen Anniinaa ovat kuitenkin kutsuneet jo uudet haasteet ja olemme olleet jälleen opettajavajeen edessä. Kokonaan ilman opettajaa emme toki ole, sillä Anniina on ystävällisesti saanut raivattua tiukasta aikataulustaan muutamia viikonloppuja, jolloin hän edelleen hoitaa baletinopettajan tehtäviä opistossamme. Iso kiitos Anniinalle! Käymme parasta aikaa neuvotteluja opettajaehdokkaiden kanssa arki-iltaisin tapahtuvasta, normaalien aikataulujen mukaisesta opetuksesta, Anniinan viikonloppujen lisäksi. Parhaamme teemme, jotta opetus jatkuu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja tasokkaana. Mahdollisten tuntimäärien vähentyessä myös kevään kurssimaksut pienenevät. Kurssimaksut ovat aina suhteessa tuntimäärään. Kaikissa baletinopetukseen liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä taideaineiden yksikön vastuuopettajaan Liisa Kivimäkeen, puh. 0400 721 183.

Tiesittehän, että meillä toimii Tornion kansalaisopiston opistolaisyhdistys ry.? Yhdistyksen tarkoituksena on edistää opiskelua, yhteistyötä, kulttuuri- ja harrastustoimintaa ja tukea opistotoimintaa. Yhdistyksen väki on suurena apuna erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden järjestelyissä. Yhdistys järjestää kokouksia noin kerran kuukaudessa, joihin minäkin osallistun aina kuin se on mahdollista. Kokouksissa käsitellään opistossa meneillä olevia asioita ja suunnitellaan yhdessä tulevaa. Yhdistyksen toimintaan ja kokouksiin ovat tervetulleita kaikki opistossamme opiskelevat 15 vuotta täyttäneet. Hiljattain yhdistys onkin saanut muutaman uuden jäsenen ja lisää aktiivisia opistoihmisiä vielä mahtuu mukaan. Yhdistys järjestää joitakin kertoja vuodessa erilaisia retkiä, matkoja yms. Näistä muutamia ovat mm. päiväretki Storforsenille, teatterireissuja Ouluun, Rovaniemelle ja Kemiin, Annanpäivä-retki Raaheen. Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta, ole yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan Anne Tryykiin, p. 040 845 0733.

Pedagogiset keskustelut käynnistyivät 19.2. minun johdolla. Keskustelun aiheina olivat mm. kansalaisopiston kehittäminen, muutokset ja hyvä arki. Yhdessä mietittiin, kenelle opiston kehittäminen kuuluu, miten suhtaudumme muutoksiin ja millä keinoin luomme itsellemme ja toisillemme hyvää arkea. Keskusteluun osallistui toistakymmentä opistomme opettajaa ja jokainen sai tuoda em. asioita esille omasta näkökulmastaan. Itse rehtorina tarkastelen enemmän kokonaisuutta ja opettajat omien kurssiensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kautta. Kaikki yhtä arvokkaita ja mielenkiintoisia. Muistutan, että seuraava pedagoginen keskustelu käydään 18.3. klo 12.30-14.00. Edelleen voi osallistua joko paikanpäällä tai etäyhteyksin. Tuon päivän keskustelun alustaja ja aihe on jo selvillä, mutta en kerro niitä vielä. Sen verran voin paljastaa, että olemme tuolloin erittäin kiinnostavan ja täysin uuden aiheen äärellä 🙂 Laitan opettajille sähköpostia lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Toimintakertomus 2015 – toimintasuunnitelma 2016 -työn mukana on käynnistynyt myös tulevan lukuvuoden suunnittelu. Kurssien ja opetustuntien osalta tuleva lukuvuosi on hieman laskusuuntainen, sillä opiston talousarviota on supistettu 15.000 eurolla. Selviämme tästä kyllä, ei syytä huoleen. Olemme nimittäin jo usean vuoden ajan toteuttaneet opetustunteja reilusti valtioneuvoston vahvistamaa tuntimäärää enemmän. Uusi kansalaisopistoja koskeva rahoitusjärjestelmän muutos mahdollistaa tuntimäärien muutokset ilman, että se merkittävästi vaikuttaa tuleviin valtionosuuksiin. Opinto-ohjelman on tarkoitus muutenkin joka vuosi hieman uudistua, joitakin kursseja jää pois ja uusia tulee tilalle. Näin tulee käymään myös tulevana lukuvuonna. Muistattehan, että otamme vastaan kurssisuunnitelmia ja -ideoita huhtikuun loppuun saakka!

Kehittämistyöhön liittyvät keskeisesti myös henkilöstön työhyvinvointikeskustelut, ent. kehityskeskustelut, jotka aloitetaan nyt kevään alussa. Olen käynyt näitä keskusteluja vuosittain vakituisen henkilöstön kanssa ja kuten olen aikaisemminkin kertonut, tänä vuonna olen lupautunut käymään näitä kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia keskusteluja myös tuntiopettajien kanssa. Tornion kaupungilla on käytössään työhyvinvointikeskusteluun kaavake, joka osaltaan ohjailee keskustelun sisältöä. Keskustelussa mm. arvioidaan kulunutta kautta, keskustellaan työhyvinvoinnista, tulevan kauden tavoitteista ja työyhteisön kehittämisestä. Työhyvinvointikeskusteluun on hyvä varata aikaa 1-2 tuntia. Keskusteluaika on syytä sopia minun kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin.

Kehittämis- ja hanketyö jatkuu opistossamme edelleen vilkkaana. Siinä on monta iloitsemisen arvoista asiaa. Yksi erikseen mainittava ilon aihe on tuntiopettajien runsas ja aktiivinen osallistuminen hanketyöhön. Olemme monen hankkeen osalta ylittäneet osallistujamääriä koskevat odotukset ja se saa rahoittajankin hymyilemään. No, minut ainakin. Muutamalla sanalla näistä hankkeista:

Olemme mukana Ylitornion koordinoimassa Osaava 6:ssa ja tehtävämme on järjestää iPad-koulutuksia Lapin varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Nämä koulutukset ovat nousseet valtavaan suosioon ja nyt opistomme tvt-opettaja Arja Jaako rientää ympäri Lapin lääniä pitämässä iPad-koulutuksia. Muutamilla paikkakunnilla koulutuksia järjestetään useampia. Hienoa, että varhaiskasvatus on ottanut tarjoamamme koulutukset näin hyvin vastaan! Muut hankkeen koulutukset löytyvät täältä https://osaava6lappi.wordpress.com/

Olemme mukana myös Rovaniemen kansalaisopiston koordinoimassa Osaava-hankkeessa, jossa keskitytään opettajien tvt-taitojen kehittämiseen. Tässä hankkeessa on osittaista päällekkäisyyttä Meänmaan verkko-opisto -hankkeen kanssa. Tämä ei ole ongelma vaan enemmänkin positiivinen, sillä nyt on mahdollista päästä mukaan sellaisetkin opettajat, jotka eivät aikaisemmin ole ehtineet tai sellaiset, jotka kaipaavat kertausta. Koulutusten ajankohdista ja sisällöistä tiedotan lähiaikoina sähköpostilla.

Muistutan vielä, että opettajat varaavat kalenteriinsa toukokuun viikon 20, jolloin tvt-asiantuntija Matleena Laakso tulee Tornioon pitämään iPad-koulutuksia. Meänmaan verkko-opisto -hankkeen projektikoordinaattori Arja Jaako tiedottaa maaliskuun aikana koulutusviikon tarkemmista aikataulusta ja sisällöistä.

Selvät sävelet laatutyön kehittämiseen -hankkeen seuraava koulutuspäivä on lauantaina 11.6. Koulutuksen paikka on vielä etsinnässä, mutta seuraksi saamme tutun ja mukavan porukan Meän Opistolta. Opistojemme CAF-laatukäsikirja on viimeisiä viilailuja vaille valmiit. Viilailujen lisäksi meidän tulee määritellä yhteiset mittarit, joita jatkossa seuraamme ja vertailemme. Hankekoordinaattori Sari Sotaheimolta saamme pian tarkempia tietoja, mutta tuo ajankohta kannattaa jo nyt merkitä allakkaan. Jo totuttuun tapaan tästä tulee päivä, jolloin laadukkaan koulutuspäivän ja hyvän seuran lisäksi myös vatsa kiittää.

Olemme saaneet AVI:lta 15.500 euron suuruisen avustuksen maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Tämä vuonna 2014 alkanut kotouttamistyö saa toivottua ja odotettua jatkoa. Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa jatkuu. Parasta aikaa mietimme yhteistyötä ja kotouttamiskeinoja nuorisotoimen kanssa.

Sain eilen illalla sähköpostiini lisää hyviä uutisia hankerintamalta! Hankekumppanien kanssa olemme sopineet, että teemme asiasta yhteisen tiedotteen, joten minun on nyt pakko malttaa mieleni. Ja sitä paitsi, asiahan on tapahtunut maaliskuun puolella, joten se kuuluu seuraavan kuun/blogini asioihin 🙂

Osallistuimme ma 29.2. toimistosihteeri Arja Karhun ja kieltenopettaja Tarja Laakson kanssa Meri-Pohjolan opistopiirin Oulussa järjestämään Uusia tuulia kansalaisopiston markkinointiin ja viestintään -koulutukseen. Kouluttajana toimi viestinnän ammattilainen Minttu Vilander. Olen aikaisemminkin osallistunut Mintun viestinnän koulutuksiin ja noiden päivien jälkeen olen aina valtavan innostunut. Jatkamme opistomme viestintäsuunnitelman tekoa kevään aikana ja koulutuksesta saimme lisää eväitä tähän työhön. ”Koko opisto viestii” tarkoittaa sitä, että asia koskee meitä kaikkia, vaikka tähän koulutukseen osallistuikin opistostamme vain kolme. Iso kiitos Arjalle ja Tarjalle mukanaolosta!

Tähän lopuksi täytyy vielä kummastella, miten nopeasti aika kuluukaan. Jotkut selittävät nopean ajan kulun liittyvän ikään: vanhetessamme toistamme samoja rutiineja ja koemme samoja asioita uudestaan eikä rutiineista jää samankaltaisia muistijälkiä kuin uusista asioista. Tästä syystä saattaa tuntua, että aika on mennyt eikä ole saanut oikein mitään aikaan. Omassa työpäivässäni on toki tiettyjä hyviä rutiineja, mutta jokainen päivä tuo myös aina jotain uutta. On hyvä pysähtyä toisinaan miettimään, miten paljon asioita päivän aikana lopulta tapahtuu. Omalle kohdalle näitä muisteluja tulee kuukausittain tämän blogin kirjoittamisen myötä. Viime aikoina olen ottanut tavakseni kirjata jokaisen työpäivän jälkeen asioita, joissa olen mielestäni onnistunut ja myös niitä, jotka ei välttämättä menneet niin kuin siellä kuuluisassa Strömsössä. Tämä itsearviointi on mielestäni hyvä tapa kehittää itseään ja työtään, kunhan muistaa löytää niitä onnistumisiakin. Pelkkä itseruoskinta ei ole hyväksi, positiivinen palaute myös itselle on tervetullutta. Haaveitakin pitää olla, mutta elämää ei kannata tuhlata pelkästään haikailemiseen sellaisesta, jota ei ole. Haavemaailmassa elämisen vaarana on, että silloin elää helposti monien ihanien vaiheiden ohi. Muistetaanpa siis jokainen nauttia tästä hetkestä ja elämän ilonaiheista!

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.